Lee Pearson "Edwin John" - 27th April 2008
Common Smoothound 13lb 0oz - Minehead