Sean Anthony 'Tin Tin' Mackerel 1lb 10oz
Tardice - 8th September 2007